Gydymo paskirties pastato rekonstrukcija. Vaikų reabilitacijos korpusas adresu Eivenių g. 2, Kaune

Atlikti darbai: šildymas, šilumos punkto įrengimas, vėdinimas, oro kondicionavimas, vandens ir nuotekų įrengimas. Stacionari gaisro gesinimo sistema.

Darbų atlikimo metai: 2022 – 2023 m.