Gyvenamosios paskirties pastatas su administracinėmis patalpomis

Objektas:Gyvenamosios paskirties pastatas su administracinėmis patalpomis

Adresas: Juozapavičiaus pr.11C, Kaune.

Atliekami šilumos punkto įrengimo, šildymo ,vėdinimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo  darbai. 2018 m.